Laminaty kompaktowe elewacyjne

Print HPL MEG jest wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przeznaczonym na okładziny elewacji i osłony balkonów. MEG jest materiałem wytrzymałym, a znakomite parametry techniczne i bogata gama kolorów czynią z niego doskonałą alternatywę dla tradycyjnych materiałów elewacyjnych używanych w budownictwie.

Dużym atutem laminatów MEG jest szeroka gama oferowanych kolorów i wzorów. Oprócz kolorów jednolitych dostępne są laminaty metaliczne, dekorowane wzorami drewien bądź fakturami imitującymi beton. Możliwe jest także wyprodukowanie laminatu z indywidualnie zaprojektowanym wzorem wykonanym w technologii druku cyfrowego. Możliwości takie bywają wykorzystywane przy nośnikach reklamy i informacji wizualnej (szyldy, znaki i tablice informacyjne), ale często są wykorzystywane przez architektów, jako środek podkreślający wyjątkowość i niepowtarzalność danej realizacji. 

OBRÓBKA

Cięcie
Sposób cięcia musi uwzględniać układ włókien w całej płycie ze względu na zmienność wymiarów. Szybkość posuwu ostrza zależy od grubości płyty oraz żądanej jakości cięcia.

Frezowanie
Dodatkowe frezowanie krawędzi może być potrzebne w przypadku niezadowalającej jakości cięcia lub jeśli konieczne jest zaokrąglenie narożników. Z uwagi na twardość materiału nie zaleca się stosowania do tego celu frezarek przenośnych, których można ewentualnie użyć jedynie do drobnych poprawek na miejscu budowy. Zaleca się stosowanie frezarek widiowych o szybkości obrotów między 6.000 i 20.000 obr./min.

Wiercenie otworów
Można używać do tego celu zwykłych wiertarek przenośnych lub stanowiskowych. Zalecana szybkość wiertła ok. 1.000 obr./min.; do wiercenia otworów w płytach grubości 4 i 6 mm nadają się zwykłe wiertła stalowe.

 

ZALECENIA

Transport
Płyty należy przewozić na stabilnych, płaskich paletach tak, aby się nie zsuwały. 
Podczas załadunku i rozładunku palety nie wolno płyt przesuwać po sobie; należy podnosić je pojedynczo ręcznie lub podnośnikiem pneumatycznym.
Brud, ciała obce lub ostre krawędzie mogą uszkodzić powierzchnię podczas przesuwania.


Składowanie
Laminat nieprawidłowo przechowywany może ulec deformacji, nawet trwałej.
Należy składować płyty w zamkniętym pomieszczeniu, gwarantującym normalną wilgotność i temperaturę (temperatura pomiędzy 10o a 30oC, wilgotność względna na poziomie 40-65%).
Płyty należy kłaść jedną na drugą na płaskim podłożu; nigdy nie opierać płyt na krawędzi bez sztywnego podparcia całej jej powierzchni.
Ułożony stos płyt przykryć folią PE.


Klimatyzowanie
Zaleca się klimatyzowanie płyt przez min 10 dni przed przystąpieniem do obróbki, aby zapobiec ich ewentualnemu paczeniu lub nadmiernym zmianom wymiarów. Nie należy również mocować gotowych elementów z laminatu natychmiast po ich dostarczeniu na miejsce montażu.


Wentylacja
W celu uniknięcia różnic w wilgotności po obu stronach okładziny z laminatu należy zawsze zapewnić dobrą wentylację z tyłu płyty, co pozwoli usunąć ewentualną parę wodną i zachować płaskość paneli.

• Atest PZH: Atest Higieniczny – nie ma zastrzeżeń do jakości zdrowotnej wyrobu 
• Aktualna klasyfikacja ogniowa na Print HPL MEG przedstawia się następująco:

GRUBOŚĆ  MEG STANDARD (EGS)   MEG F1 (EGF)
 ≥ 12 mm  B,s1-d0  B,s1-d0 
 ≥ 6 mm  C,s2-d0  B,s1-d0 
 od 2 do 5 mm  Brak certyfikacji  B,s2-d0

W potwierdzeniu powyższych badań wydano następujące atesty:
• Deklaracja zgodności z normą PN-EN 438: 2005 oraz oznakowanie CE dla Print HPL MEG(typ EDS) w grubości ≥ 6 mm; reakcja na ogień: Euroklasa C,s2-d0 (klasyfikacja nr DE/4263/11)
• Deklaracja zgodności z normą PN-EN 438: 2005 oraz oznakowanie CE dla Print HPL MEG(typ EDS) w grubości 12 mm; reakcja na ogień: Euroklasa B,s1-d0 (klasyfikacja nr CPD/3601/10)
• Certyfikat zgodności nr 0497/CPD/4182/11 wraz z deklaracją zgodności z normą PN-EN 438: 2005 oraz oznakowanie CE dla Print HPL MEG F1 (typ EDF) w grubościach 2-5 mm; reakcja na ogień: Euroklasa C,s2-d0
• Certyfikat zgodności nr 0497/CPD/4183/11 wraz z deklaracją zgodności z normą PN-EN 438: 2005 oraz oznakowanie CE dla Print HPL MEG F1 (typ EDF) w grubości ≥ 6 mm; reakcja na ogień: Euroklasa B,s1-d0